ສຳເລັດການຈັດຕັ້ງຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ

   

    ສະຖາບັນການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຈາກທະນາຄານໂລກ ໂດຍ ຜ່ານກົນໄກທາງດ້ານການເງິນ ຂອງກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕ້ໂຄງການທີ່ມີ ຊື່ວ່າ:ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃຫ້ສະຖາບັນການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງແຫ່ງຊາດໂຄງການນີ້ມີເປົ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍປະກອບດ້ວຍ 4 ກິດຈະກໍາ ຄື: 1) ພັດທະນາຄູ່ມືການຮຽນ-ການສອນກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມໃນລະບົບຮຽນຕ່າງໆຢູ່ສະຖາບັນການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ດ້ວຍການສ້າງປຶ້ມແບບຮຽນວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ ລະດັບປະລິນຍາໂທ, ປະລິນຍາຕີ ແລະ ອະນຸປະລິນຍາ; 2) ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການສິດສອນວິຊາສິ່ງແວດລ້ອມໂດຍຜ່ານການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ອາຈານກາຍເປັນຄູຝຶກວິຊາສິ່ງແວດລ້ອມປະຈໍາໂຄງການ ກໍຄືສະຖາບັນການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ; 3). ເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃຫ້ຄູອາຈານຈໍານວນໜຶ່ງ ຢູ່ໂຮງຮຽນການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ; 4) ສ້າງຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ນັກສຶກສາຂອງສະຖາບັນການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ດ້ວຍການປາຖະກະຖາ ເນື່ອງໃນວັນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ.

 

ທ່ານ ປອ ນ. ໄກສອນ ຈັນສີນາ ວ່າການຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງການຮຽນ-ການສອນ ສມປຊ ໄດ້ຜ່ານບົດສະຫຼຸບລາຍງານຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ 15 ວັນ ມີສຳມະນາກອນຈຳນວນ 21 ທ່ານ, ຍິງ 9 ທ່ານ ໂດຍໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 3 ຄັ້ງໆລະ 5 ວັນ(ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 26 ສິງຫາ ຫາ 27 ກັນຍາ 2019 ) ດ້ວຍຮູບການທິດໜຶ່ງຮຽນ, ທິດໜຶ່ງເຮັດວຽກ ລວມທັງໝົດ 105 ຊົ່ວໂມງ, ສຳຫຼັບເນື້ອໃນຫຼັກສູດຂອງການຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກວິຊາສິ່ງແວດລ້ອມ ແມ່ນໄດ້ນໍາໃຊ້ຫຼັກສູດ, ວິທະຍາກອນ ທີ່ມີຄວາມຊໍານານງານ ແລະ ປະສົບການສູງທາງດ້ານການສິດສອນວິຊາສິ່ງແວດລ້ອມຂອງຄະນະວິທະຍາສາດ ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໂດຍການນຳພາ-ຊີ້ນຳ ຂອງທ່ານ ແກ່ນຈັນ ສິນສຳພັນ ຄະນະບໍດີ ຄະນະວິທະຍາສາດ ສິ່ງແວດລ້ອມ ພ້ອມດ້ວຍຄູຝຶກອົບຮົມ 2 ທ່ານ. ໃນນັ້ນສ້າງ ປື້ມຕໍາລາແບບຮຽນມາຮັບໃຊ້ຊຸດຝຶກອົບຮົມ, ໃນການຝຶກອົບຮົມ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໄດ້ຈັດແບ່ງກຸ່ມມີການແຕ່ງບົດສອນ, ສອນທົດລອງ, ຕີລາຄາເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ພ້ອມນັ້ນ ສັງລວມຄວາມຄິດເຫັນຂອງວິທະຍາກອນ...ຈາກນັ້ນສຳມະນາກອນ ໄດ້ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ດ້ານການກໍານົດໜ່ວຍກິດການສອນ, ການສ້າງແຜນການສອນ, ການຈັດເວລາໃສ່ບົດສອນ, ການສ້າງແຜນການສອນ ແລະ ເຕັກນິກການສ້າງສະໄລ້ ຕະຫຼອດເຖິງການຄົ້ນຄວ້າຂໍ້ມູນໃໝ່ໆ ເຂົ້າໃນບົດສອນ.ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ເວົ້າໄດ້ວ່າ ສາມາດບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ລະດັບຄາດໝາຍ ຂອງບົດສະເໜີໂຄງການວາງອອກ ເຊິ່ງຄັດເລືອກໄດ້ຄູຝຶກ 7 ທ່ານ ແລະ ສຳຮອງ 4 ທ່ານ.

ການຝຶກອົບຮົມໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ ຮີສອດ ນາປ່າກວາງ ເມືອງແກ້ວອຸດົມ ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ພິທີປິດຝຶກອົບຮົມ ໃນວັນທີ 27 ກັນຍາ ທີ່ຜ່ານມາໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຮສ ພູວົງ ອຸ່ນຄຳແສນ ຮອງເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານພັກ, ຮອງຫົວໜ້າ ສມປຊ, ຜູ້ຊີ້ນຳລວມໂຄງການ.

 

ບັນນາທິການ: ທ່ານ ປທ ນ. ຄຳຮູ້ ວິລະທອນ

ຂ່າວ/ພາບ: ທ່ານ ຕາອັອດ ແສນທະວີສຸກ