ສະພາວິທະຍາສາດ ສະຖາບັນການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ສະຫຼຸບຜົນງານປະຈຳປີ 2019 ແລະ ທິດທາງແຜນການປີ 2020

      ສະມາຊິກສະພາວິທະຍາສາດ ຊຸດທີ 4 ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງຈາກຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ ສະບັບເລກ ທີ 83/ຄລສພ, ລົງວັນທີ 14 ສິງຫາ 2017 ມີ 21 ທ່ານ, ຍິງ 05 ທ່ານ, ໃນນັ້ນ, ມີຄະນະປະທານ 03 ທ່ານ, ຄະນະ ປະຈໍາ 10 ທ່ານ ແລະ ສະມາຊິກ 08 ທ່ານ. ມາຮອດເດືອນ 01/2020 ສະມາຊິກຈໍານວນຫນຶ່ງໄດ້ພັກຜ່ອນບໍານານ, ຈໍານວນຫນຶ່ງຖືກຍົກຍ້າຍໄປຮັບຫນ້າທີ່ໃຫມ່. ສະພາວິທະຍາສາດຂັ້ນສະຖາບັນ ປະກອບດ້ວຍ 05 ສະພາວິທະຍາສາດຂັ້ນຄະນະ ເພື່ອເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕາມພາລະບົດບາດ, ຂອບເຂດສິດ ແລະຫນ້າທີ່ ຂອງແຕ່ ລະຄະນະ ຕາມການຊີ້ນໍາ-ນໍາພາຂອງສະພາວິທະຍາສາດຂັ້ນສະຖາບັນ.

 

     ໃນວັນທີ 11 ກຸມພາ 2020 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ຕຶກສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຊັ້ນ 1 ສະພາວິທະຍາສາດສະຖາບັນການເມືອງ ແລະການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ເພື່ອເປັນການສະຫຼຸບຕີລາຄາຄືນຕໍ່ກັບຜົນງານການຄົນຄວ້າວິທະຍາສາດ ໃນ 1 ປີ ຜ່ານມາ ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ຮສ ພູວົງ ອຸ່ນຄຳແສນ ຮັກສາການເລຂາຄະນະພັກ, ຮັກສາການຫົວໜ້າ ສະຖາບັນການເມືອງ ແລະການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ, ປະທານ ສະພາວິທະຍາສາດ ສມປຊ, ມີບັນດາຮອງປະທານ ແລະສະມາຊິກສະພາວິທະຍາສາດເຂົ້າຮ່ວມ.

     ທ່ານ ສຈ ປອ ບຸນທີ ເຄືອມີໄຊ ຄະນະບໍລິຫານງານພັກ, ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ຮອງປະທານ ສະພາວິທະຍາສາດ ສມປຊ ໄດ້ຂຶ້ນຜ່ານບົດລາຍງານ ຂອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ຊຶ່ງເນື້ອໃນໄດ້ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນສະພາວິທະຍາສາດສະຖາບັນ ໄດ້ຊຸກຍູ້, ຊີ້ນໍາ-ນໍາພາ ແລະກວດກາການປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງສະພາວິທະຍາສາດຂັ້ນຄະນະວິຊາ ແລະພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ເອົາໃຈໃສ່ເຄື່ອນໄຫວຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ການພິຈາລະນາຮັບຮອງຜົນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ຮັບຮອງປຶ້ມ, ປັບປຸງປື້ມ ແລະການສ້າງຫຼັກສູດລະບົບຕ່າງໆ ໂດຍປະຕິບັດຕາມບັນດານິຕິກໍາຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຄໍາສັ່ງ ສະບັບເລກທີ 03/ຄລສພ, ລົງວັນທີ 15 ພຶດສະພາ 2019ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນໃນລະບົບໂຮງຮຽນພັກ ແລະ ລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ, ຂໍ້ກໍານົດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພາວິທະຍາສາດ ສມປຊ ແລະ ນິຕິກໍາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນຕົ້ນ:

     ສະພາວິທະຍາສາດສະຖາບັນ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາເນື້ອໃນປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະປຶ້ມຄົ້ນຄວ້າທົ່ວໄປ ຈໍານວນ 10 ເຫຼັ້ມ,      ປື້ມຄົ້ນຄວ້າທົ່ວໄປ ມີ 3 ເຫຼັ້ມ: 1). ປື້ມສັງລວມຂໍ້ມູນຂ່າວສານການເມືອງ ແລະການປົກຄອງຈາກຕ່າງປະເທດ ເຫຼັ້ມ I; 2). ປື້ມສັງລວມບົດໂອ້ລົມ ຂອງທ່ານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ; 3). ປື້ມເປັນຫຍັງມາກຈຶ່ງຖືກ.

     ສໍາເລັດການແຕ່ງຕັ້ງສະມາຊິກສະພາຄູ ຂອງໂຮງຮຽນການເມືອງ ແລະການປົກຄອງ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ

     ຮັບຮອງຫົວຂໍ້ຂຽນບົດວິທະຍາສາດ ຈໍານວນ 3 ຫົວຂໍ້ ໃຫຍ່, 14 ຫົວຂໍ້ຍ່ອຍ,

     ໄດ້ຮັບຮອງຫົວຂໍ້ຂຽນບົດຈົບຊັ້ນລະບົບຕ່າງໆ ຈໍານວນ 1.083 ຫົວຂໍ້ຄື:

     - ອະນຸປະລິນຍາ ຮຸ່ນທີ XVII 58 ຫົວຂໍ້, ຊັ້ນສູງເລັ່ງລັດ 5 ເດືອນ ຮຸ່ນທີ XXV 55 ຫົວຂໍ້,

     - ປະລິນຍາຕີ ຮຸ່ນທີ XXII ແລະປະລິນຍາຕີຕໍ່ເນື່ອງ ຮຸ່ນທີ XIII 139 ຫົວຂໍ້,

     - ປະລິນຍາໂທ ຮຸ່ນທີ XIV 60 ຫົວຂໍ້,

     - ອະນຸປະລິນຍາ ແລະຊັ້ນກາງ ຢູ່ໂຮງຮຽນການເມືອງ ແລະການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ທັງຫມົດ 830 ຫົວຂໍ້.

     ຮັບຮອງຫົວຂໍ້ຂຽນບົດຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ໄດ້ທັງໝົດ31 ຫົວຂໍ້ໃຫຍ່, 106 ຫົວຂໍ້ຍ່ອຍ ຄື:

     ຮັບຮອງຫົວຂໍ້ຂຽນບົດຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ຢູ່ພາຍໃນ ໄດ້ 22 ຫົວຂໍ້ໃຫຍ່, 85 ຫົວຂໍ້ຍ່ອຍ:

     - ຫົວຂໍ້: ການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານນໍາຄຸ້ມຄອງຂອງ ສມປຊ ຈໍານວນ 16 ຫົວຂໍ້ຍ່ອຍ.

     - ຫົວຂໍ້: ວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໃນເງື່ອນໄຂໃຫມ່ ຈໍານວນ 2 ຫົວຂໍ້ຍ່ອຍ.

     -ຫົວຂໍ້: ປະຫວັດສະຖາບັນການເມືອງ ແລະການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ຈໍານວນ 12 ຫົວຂໍ້ໃຫຍ່ 39 ຫົວຂໍ້ ຍ່ອຍ,

     -ຫົວຂໍ້: ລົງເລິກແຕ່ລະຂະແຫນງການ ຈໍານວນ 6 ຫົວຂໍ້ໃຫຍ່ 19 ຫົວຂໍ້ຍ່ອຍ.

     -ຫົວຂໍ້: ສ້າງກໍາລັງປະກອບອາວຸດປະຕິວັດປະຊາຊົນ ໃຫ້ຫນັກແຫນ້ນ, ເຂັ້ມແຂງ ແລະທັນສະໄໝ ຈໍານວນ 2 ຫົວຂໍ້ຍ່ອຍ (ຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງ 3 ຝ່າຍ).

     -ຫົວຂໍ້: ບົດບາດຊາວຫນຸ່ມ ໃນການພັດທະນາ ສມປຊ ຈານວນ 7 ຫົວຂໍ້ຍ່ອຍ.

 

ຂ່າວ/ພາບ: ຕາອັອດ ແສນທະວີສຸກ 

ບັນນາທິການ: ຄອນສະຫວັນ ແສນຍານຸພາບ