ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

ສະຖາບັນການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ຂຽນຫຍໍ້ເປັນຕົວອັກສອນ (ສມປຊ) ແມ່ນຫນຶ່ງໃນບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຂອງສູນກາງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ, ເປັນອົງການວິຊາການຂັ້ນສູນກາງ ເຊິ່ງມີຖານະທຽບເທົ່າກັບບັນດາຄະນະຕ່າງໆ ຂອງພັກ ແລະ ກະຊວງ-ອົງການທຽບເທົ່າຂອງລັດຖະບານ.

ສະຖາບັນການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ມີພາລະບົດບາດກໍ່ສ້າງ ແລະ ບຳລຸງພະນັກງານ, ລັດຖະກອນທີ່ພວມດຳລົງຕຳແຫນ່ງ ແລະ ກະກຽມຈະດຳລົງຕຳແຫນ່ງຂັ້ນກາງ, ຂັ້ນສູງຂອງພັກ-ລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ; ຄົ້ນຄວ້າທິດສະດີມາກ-ເລນິນ, ວິທະຍາສາດການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງ; ທິດສະດີປະຕິວັດ ແລະ ພຶດຕິກຳ ເພື່ອຮັບໃຊ້ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຄົ້ນຄວ້າເຮັດແນວທາງ ແລະ ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດ, ໄດ້ຮັບການຫັນເປັນລະອຽດ ແລະ ສົມບູນຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.