ຄະນະນຳ ສມປຊ

 

 

ທ່ານ ຮສ ປທ ພູວົງ ອຸ່ນຄຳແສນ

ຮັກສາການຫົວໜ້າ ສມປຊ

 

 

ທ່ານ ຮສ ປທ ສະໝຸດທອງ ສົມພານິດ

ຮອງຫົວໜ້າ ສມປຊ

 

 

ທ່ານ ປທ ອຸບົນ ມະຫາໄຊ

ຮອງຫົວໜ້າ ສມປຊ

 

 

ທ່ານ ປທ ນ. ບຸນມີ ຈຸນລະຈັກ

ຮອງຫົວໜ້າ ສມປຊ