ເວັບໄຊ ພາກສ່ວນລັດຖະບານ

 

ຊື່ບັນດາ ອົງການ

ລະຫັດຊື່ເວັບໄຊ

ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຫ່ງ ສປປລາວ

http://www.moic.gov.la

ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ

http://www.mofa.gov.la

ກະຊວງ ປ້ອງກັນປະເທດ

http://www.mod.gov.la

ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ

http://www.mpwt.gov.la

ກະຊວງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

http://www.laosecurity.gov.la 

ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

http://www.monre.gov.la

ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ  

http://www.most.gov.la

ກະຊວງ ໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມ

http://www.mpt.gov.la

ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

http://www.neri.gov.la

ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

http://www.moes.edu.la

ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ   

http://www.moh.gov.la

ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

http://www.http://www.molsw.gov.la/

ກະຊວງ ຍຸດຕິທຳ

http://www.laoofficialgazette.gov.la

ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

http://www.maf.gov.la

ກະຊວງ ພາຍໃນ

http://www.moha.gov.la/

ກະຊວງ ການເງິນ ສປປລາວ

http://www.mof.gov.la

ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

https://mem.gov.la/

ກະຊວງ ຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ  

http://www.micat.gov.la/

ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ

http://lpryu.gov.la/

ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ

http://laowomenunion.org.la/

ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ

http://www.lfnc.gov.la/

 

ໂຮງຮຽນການເມືອງ-ການປົກຄອງ

ລະຫັດຊື່ເວັບໄຊ

 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

www.vtcsppa.gov.la

ແຂວງ ອຸດົມໄຊ

www.ppas-odx.gov.la

ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

www.nappa.gov.la/svnk

ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ

www.nappa.gov.la/lnt

ແຂວງ ຈຳປາສັກ

www.nappa.gov.la/champa